Korzystanie z serwisu internetowego www.neuromama.pl w tym z części sklepowej serwisu oznacza akceptację Polityki Prywatności

DEFINICJE

Administrator – LOGOMED Karolina Odelska, ul. Żeromskiego 82, 26-130 Suchedniów, NIP 6631778700

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – serwis internetowy www.neuromama.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie wątpliwości w zakresie postanowień Polityki Prywatności należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@neuromama.pl

Administrator nie udostępnia ani nie odsprzedaje danych osobowych przekazanych przez użytkownika żadnym podmiotom trzecim.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik z własnej woli podaje dane osobowe z użyciem formularzy znajdujących się na Stronie, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda oraz dane zbierane automatycznie za pomocą plików cookies jak również dane automatycznie zapisywane przez serwer w postaci logów. Dane zapisywane w logach obejmują adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze i nie są kojarzone z konkretnymi osobami ani wykorzystywane do identyfikacji użytkownika
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, oznaczonych na Stronie jako obowiązkowe, wiąże się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
 6. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili następujące prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została wyrażona
 7. Dane Użytkownika podane podczas składania zamówienia będą przechowywane przez Administratora i przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Na Administratorze danych osobowych spoczywa prawny obowiązek przechowywania faktur z danymi osobowymi użytkowników przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 8. Dane Użytkownika podane podczas składania reklamacji lub odstąpienia od umowy będą będą przechowywane przez Administratora i przetwarzane przez czas realizacji procedury reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 9. Administrator gwarantuje zachowanie poufności wszelkich przekazanych danych osobowych, podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz zapewnia że dane osobowe są
  • gromadzone z należytą starannością.
  • odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Wykaz powierzeń
 11. Wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 12. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. Administrator korzysta z technologi monitorującej zachowanie Użytkownika w ramach jego wizyty na Stronie. Użytą technologią jest Google Analytics – wbudowany kod do analizy statystyk strony który korzysta z własnych plików cookies. Narzędzie to pomaga poprawić Stronę.

Data publikacji : 27.03.2024
Data ostaniej zmiany: 27.03.2024
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i polityce cookies z ważnych przyczyn takich jak zmiany w obowiązującym prawie, rozwój serwisu

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.